Darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti Parašyta rugsėjo 21, 2015, autorius .

2015 liepos 30 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 306 salėje , A.Vivulskio 13, Vilnius įvyko darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais  maršrutais darbuotojų problemoms spręsti posėdis.

Į darbo grupė atstovus delegavo L R susisiekimo ministerija Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamentas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija Kelių  ir auto transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Vairuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Vežėjų profesinės sąjunga „Solidarumas“ , TAPS ,,Solidarumas“; Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, asociacija „Linava“, Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija

Bendru sutarimu darbo grupės pirmininku išrinktas Ramūnas Narbutas.

Darbo grupė suformulavo aktualius klausimus ir pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiuos klausimus persiuntė atsakingoms institucijoms atsakyti  pagal kompetenciją.

2015 rugsėjo 21 dieną įvykusiame darbo grupės posėdyje buvo išnagrinėti gauti atsakymai, Nutarta spalio mėnesį surengti darbdavių ir darbuotojų atstovų susitikimą ir aptarti abiem pusėms aktualius klausimus. Šiuos klausimus iš diskutavus tarpusavyje, darbo grupės pirmininko prašymu, surengti trišalį darbo grupės susitikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

 

Leave a Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name (būtina)

Email (būtina)

Interneto puslapis

Komentarai

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.