Lietuvos Transporto darbuotojų profsąjungų sąjungų Forumo atstovų susitikimas su vežėjų asociacija „Linava“ generaliniu sekretoriumi Parašyta spalio 9, 2015, autorius .

2015 spalio 8 dieną Lietuvos Transporto profesinių sąjungų Forumo atstovai susitikimas su vežėjų asociacija „Linava“ generaliniu sekretoriumi. Susitikimo tikslas atnaujinti bendradarbiavimą tarp transporto darbuotojų ir darbdavių organizacijų, apsispręsti dėl šakos kolektyvinių derybų, bei aptarti konkrečias problemas krovinių ir keleivių pervežimo srityje. Šis susitikimas yra Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos rengiamos pasaulinės akcijos dalis. Pokalbis vyko draugiškoje aplinkoje. Generaliniam sekretoriui Vytautui Milėnui buvo pateikti transporto profsąjungų atstovų argumentai dėl derybų ir kolektyvinių susitarimų pasirašymo, pasiūlyta peržiūrėti dar 2006 m. „Linavos“ ir Forumo pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą, pasikeitus „Linavos“ vadovui, išdėstytos konkrečios problemos, kurios apsunkina vairuotojų darbą. Daug dėmesio skirta problemoms krovininių pervežimui tarptautiniais maršrutais. „Linavos“ Generalinis sekretorius nepaneigė derybų dėl kolektyvinių susitarimų svarbos, pažadėjo pateikti svarstymui „Linavos“ prezidiumui ir Kongresui,

Baigiantis susitikimui sutarta, kad artimiausiu laiku bus aptartos galimybės dėl Transporto profesinių sąjungų ir Vežėjų asociacija „Linava“ bendradarbiavimo ruošiant šakinės kolektyvinės sutarties projektą.

Susitikime dalyvavo:  Vežėjų asociacija „Linava“ generalinis sekretorius Vytautas Milėnas, Lietuvos transporto profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Jonas Petraška, Lietuvos kelių ir autoransporto  darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko pavaduotojas Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, Vairuotojų profesinės sąjungos filialo UAB ALTA Transportas profesinės sąjungos pirmininkas Mindaugas Krugžda, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės  pavaduotojas Jurijus Zaranka,  Krovininio transporto profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkas Gintaras Kondrackis, Lietuvos profesinių sąjungų Federacijos,,Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknys,   ir UAB,,Toks“ pirmininkas Viktoras Anatnevičius.

Plačiau 

 

 

 

Leave a Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name (būtina)

Email (būtina)

Interneto puslapis

Komentarai

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.