EUROPOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS COM (2016) 128 FINAL Parašyta gegužės 19, 2016, autorius .

2016 m. kovo 8 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą COM(2016)128 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai, kuria iš dalies keičiama ir papildoma 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

LR Seimo Europos reikalų komitetas (ERK) balandį nutarė paremti kaimyninės Lenkijos siekį inicijuoti „geltonosios kortelės“ procedūrą Briuselio iniciatyvai suvienodinti atlyginimus komandiruojamiems darbuotojams.  parlamentarams siūloma priimti rezoliuciją dėl Europos Komisijos (EK) noro keisti ikišiolinius susitarimus. ERK yra pareiškęs, kad darbo užmokesčio nustatymas priskiriamas išimtinei valstybių narių kompetencijai, o Briuselio pasiūlyme numatoma taikyti paslaugų teikėjų komandiruotiems darbuotojams visas darbo užmokesčio sudedamąsias dalis. Gegužės 3 dieną LR Seimas pritarė geltonos kortelės procedūrai.

Geltonos kortelės procedūrą palaikė 20 ES šalių vyriausybės, galutinį sprendimą priims Europos komisija balsuodama.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Darbuotojų grupė labai kritiškai vertina  „geltonos kortelės“ procedūrą, kurią naudojo šalys ir visiškai destabilizavo  Komisijos pasiūlymą dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūrėjimo.

EESRK nuomone,  yra labai aišku, kad darbuotojų komandiravimas turi būti reguliuojamas Europos lygmeniu. Komandiravimas yra tarpvalstybinis reiškinys, kuris liečia visas valstybes nares ir turėtų būti sprendžiamas suvienodinimo būdu,  siekiant išvengti skirtumų aiškinant ir įgyvendinant teisines priemones, visų pirma siekiant užtikrinti „vienodą darbo užmokestį už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje „, – kaip buvo žadėjęs EK prezidentas Junckeris keletą kartų.

 

Leave a Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name (būtina)

Email (būtina)

Interneto puslapis

Komentarai

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.