Nutarta atstatyti dienpinigių mažinimą ne daugiau kaip 50% Parašyta vasario 28, 2018, autorius .

2018-02-27 Vykusiame „Darbo grupės prie LR Trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti“ posėdyje  nutarta

Pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo“ projektui, kuriuo būtų keičiamas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo 2 punktas jame numatant mažiausiai galimą kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje numatyti dienpinigių dydį (kaip ir buvo numatyta iki 2017 m. liepos 1 d. – ne mažiau 50 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių normos („2. Dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje (toliau kartu – nustatyti dydžiai). Kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos dienpinigių normos“). Šį pasiūlymą perduoti svarstyti Trišalei tarybai jos artimiausiame posėdyje (posėdis planuojamas 2018 m. kovo 13 d.).

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas paminėjo, kad už darbą komandiruotėje darbuotojai turi gauti tos valstybės nustatyta darbo užmokesti, tačiau Lietuvos darbo ginčų komisijos stengiasi nenagrinėti tokių ginčų, nes pažeidžiami ne LR įstatymai ar nutarimai. Trūksta dienpinigių mokėjimo reglamentavimo, vairuotojai turėtu gauti įsakymą kokiomis sąlygomis vyks i komandiruotę. Primine kodėl 2004 metais buvo priimtas nutarimas leisti mažinti dienpinigius iki 50 proc. tam, kad sudaryti ypatingas sąlygas vežėjams atsinaujinti parką, kad galėtų įeiti i rinką ir tą vežėjai sėkmingai atliko. Europos Sąjungos komisija svarsto dokumentus, kurie ribotų mūsų vežėjų veiklą. Nesuprantama kodėl valdiškai vykstant komandiruote gaunama 100 proc. dienpinigių, o vairuotojams juos galima mažinti. Susitarimas dėl dienpinigių mažinimo darbo sutartyje yra ydinga praktika, nes vežėjų sekretoriuje daugelyje sutarčių šis susitarimas yra ir vairuotojas tikėtis kad jam bus mokama daugiau nei 50 proc. dienpinigių neturi galimybių. Šie dalykai turėtų būti reglamentuoti šakiniais susitarimais, kurie butu išplėsti visam sektoriui. Šiuo metu pritariame teikiamam Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektui ir taip atstatoma situacija buvusi iki 2017 liepos 1 d., nors tai neišsisprendžia problemos, tikintis, kad artimiausiu metu nebus svarstomas klausimas dėl dienpinigių apmokestinimo, socialiniams partneriams bus leista problemas spręsti per kolektyvinius susitarimais. Nepavykus susitarti tektų grįžti prie vyriausybės reglamentavimo. Jei mes neišmoksime gyventi civilizuotai tartis, Europos Sąjunga prisidengdama deklaracijomis apie vienodą darbo užmokesti toje pačioje darbo vietoje, mus išmes iš ES rinkos.

Ministras Linas Kukuraitis, padėkojo už visu darbą ir sutarimą dėl nuostatos, kuri atstato tam tikrą teisingumą. Akcentavo, kad Vyriausybę neramina profesinių sąjungų keltas klausimas ypač proporcijos tarp darbo užmokesčio ir dienpinigių, taip pat kvietė socialinius partnerius susitarti, nes priešingu atveju galimas politinis sprendimas, nes socialinės garantijos yra per mažos lyginant su tuo kiek gaunama pajamų.

 

Leave a Comment

If you would like to make a comment, please fill out the form below.

Name (būtina)

Email (būtina)

Interneto puslapis

Komentarai

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.