APIE MUS

 

 

 

 

Vairuotojų profesinė sąjunga gina vairuotojus, padeda pasiruošti darbo ginčams, atstovauja savo narius.

2003 rugsėjo 22 įregistruota Tolimųjų reisų vairuotojų profesinę sąjungą kodas 95774534.

2009 gegužės 22 d. reorganizavus Tolimųjų reisų vairuotojų profesinę sąjungą įsteigta Vairuotojų profesinė sąjunga.

Vairuotojų profesinė sąjunga kodas 195774534 yra Tolimojo susisiekimo autotransporto vairuotojų profesinės sąjungos teisių ir pareigų perėmėja.

Vairuotojai, parašę prašymus tapti Tolimojo susisiekimo autotransporto vairuotojų profesinės sąjungos nariais ir mokantys nario mokestį Vairuotojų profesinei sąjungai, yra teisėti Vairuotojų profesinės sąjungos nariai.

Nuo 2009 m. gegužės 22 d. iki 2017 m. gruodžio 29 Vairuotojų profesine sąjungai vadovavo Ramūnas Narbutas.

2017 m. gruodžio 29 d. Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Jovita Jančauskienė.

2009 -2010 metais siekiant atšaukti dienpinigių mažinimą iki 50% ir reglamentuoti  mokėjimo tvarką buvo sukurta peticija, surinkta 497 parašai bei internete 505 parašai.

2010 m. balandžio 21 d. priimtas LR Vyriausybės nutarimas  Nr. 440  pakeisti  L R Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“.

Komandiruotės į užsienį  dienpinigių  normas nuo 2017-07-01 nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija) patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas, panaikinta minimali riba iki kiek gali būti mažinami dienpinigiai.

2009 gegužės 26 d. pasirašyta jungtinės veiklos sutartis tarp Vairuotojų profesinės sąjungos ir UAB Evekas profesinės sąjungos. 2012 gruodžio 29 d. 2011 gruodžio 29 d. išrinkus UAB Evekas profesinės sąjungos pirmininku Skirmante Mykolaityte, 2012 sausio 19 d. UAB Evekas profesinės sąjungos valdybos sprendimu Jungtines veiklos sutartis buvo nutraukta. Bankrutavus UAB Evekas, UAB Evekas profesinės sąjungos neliko.

2009 birželio 30 d. UAB Ratvesa informuota apie įmonėje veikiančią Vairuotojų profesinę sąjungą, šiuo metu buvo 16 narių. Įstiegus antrinę įmone  UAB „Versoja“ buvo priimami tik tie kas pasižadėjo nestoti į profesinę sąjungą. Kontaktas su atstovu prarastas, nario mokestis negaunamas nuo 2011 liepos 14 d..

2009 liepos 11 d. įsteigta profesinė sąjunga UAB Finėjas, surinkta 60 pareiškimų.  2010 sausį pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamoje byloje pagal LR BK177str. dėl galimo trukdymo profesines sąjungos veiklai UAB Finėjas 2011 sausio 15 tyrimas nutrauktas nesurinkus pakankamai įrodymų. Šiuo metu nario mokestį gauname iš 2 narių atvirai ir keletas slaptai.

2009 m. rugpjūčio 28 d. įsteigta profesinė sąjunga UAB Kūbas (Mažeikiai), 2012 gruodžio 27 d. UAB Kūbas profesinės sąjungos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime nutarta pakeisti juridinį statusą į UAB Kūbas profesine sąjungą Vairuotojų profesinės sąjungos filialą.

2012 sausio mėnesį parengtas  kolektyvinės sutarties projektas, 2012 gruodžio 27 d. UAB Kūbas profesinės sąjungos susirinkime pritarta kolektyvinės sutarties projektui, UAB Kūbas administracija neatsako į siūlymą pradėti kolektyvines derybas. Siekiant išvengti kolektyvinės sutarties pasirašymo, vairuotojams pasiūlyta pasirinkti narystę profesinėje sąjungoje ar darbą UAB Kūbas. 2013 sausio  mėnesį dalis vairuotojų pasirinko išstojimą iš profesinės sąjungos, neginant savo teisių, likusieji pasirinko slaptą naryste.

2009 spalio 13 d. 11 val.  Vivulskio g. 11 Vilniuje prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos vyko transportininkių piketas, dalyvavo R.Narbutas, A.Posukovas, J.Adomaitis, 4 tolimųjų reisų vairuotojai, Vilniaus troleibusų ir autobusų vairuotojai.

2009 lapkričio 3 d 21.15 per LTV žurnalistiniame tyrime su Rūta Sinkevičiūte apie vairuotojo mirtį komandiruotėje bei socialines išmokas kalbėjo Vps pirmininkas R. Narbutas.

Nuo 2009 gruodžio mėn.  narystė Lietuvos Transporto darbuotojų profesinių sąjungų forume.  2012 Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas išrinktas Lietuvos Transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininko pavaduotoju.  2015 gruodžio 17 d.  Ramūnas Narbutas išrinktas Lietuvos Transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininku.

2010 sausio 12 d. straipsnis „Vežėjų gildijoje klesti vergovė“ Valstiečių Laikraštyje http://www.valstietis.lt/Pradzia/Rubrikos/Lietuvoje/Vezeju-gildijoje-klesti-vergove

Siekiant mažinti bedarbystę transporto sektoriuje  2010 kovo 10 d. Vairuotojų profesinė sąjungos raštu Nr. VPS SR 2  kreipėsi  į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrą D.Jankauską ir LPSK pirmininką A.Černiauską bei LTDPS Forumo pirmininką J.Petrašką su siūlymais kaip mažinti bedarbystę transporto sektoriuje  gavo atsakymą 2010 balandžio 2 d.  Nr. (13.4 -51) SD-2170

2010 balandžio  9 d. įsteigta profesinė sąjunga UAB Vidmeda (Raseiniai), 15 narių, profesinės sąjungos pirmininkui pakeitus darboviete, kitiems narams nesutikus kandidatuoti į profesinės sąjungos renkamus organus pirmininko pareigas eina Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

2010 gegužės 1 d. minėjimui pagaminta Vairuotojų profesinės sąjungos vėliava, minėjime dalyvavo 4 Vps nariai.

2010 rugpjūtį paskelbta apie ketinimą organizuoti  Visuotiną vairuotojų streiką. www.cargonews.lt/Pages/NewsItem.aspx?itemId=7237&hash=

Siekiant užtikrinti vairuotojų socialines garantijas 2010 rugsėjo 9 d raštu  Nr. VPS SR 7 Vairuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumą,  2010 rugsėjo 10 d  Forumo susirinkime pristatyti  reikalavimai: Linavai dėl valandinio tarifinio Darbo užmokesčio  ir Socialinių reikalų ir darbo ministerijai  dėl dienpinigių mažinimo iki 50% panaikinimo, forumas reikalavimų įgyvendinimui pritarė.

2010 spalio 12 d. raštų Nr. VPS SR 8 Nr. VPS SR 8  kreipėsi  į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją  dėl dienpinigių mažinimo iki 50% panaikinimo ir gavo atsakymą 2010 lapkričio 4 d.  Nr. (11.11-53) SD-6881 .

Nuo 2010 rugsėjo 17 d. iki 2011 lapkričio 23 pirmininkas Ramūnas Narbutas su kolegomis iš Danijos ir Švedijos dalyvavo įgyvendinant šiaurės šalių finansuojamą projekte skirtame  vairuotojų raštingumui, didinti. Projektas nagrinėjo problemas iškylančias vairuotojams, su dislekcija mokantis ir laikant ADR kvalifikacinius testus. 2011 birželio 16 d Vilniuje vykusiame seminare dalyvavo VKTI ir Linavos mokymo centro atstovai bei CargoNews portalo redaktorė ir korespondentas.

2010 rugsėjo 22 – 25 dienomis R.Narbutas ir J.Jančauskienė dalyvavo ETF organizuotame Baltijos kelių transporto tinklo seminare, tema – sunkusis transportas. Seminaro metu buvo diskutuoja apie globalios ES tolimųjų reisų vairuotojų profesinės sąjungos steigimą. Sutarta su Estijos transporto profesinių sąjungų asociacija ( ETTA, pirmininkas Peep Peterson) pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, 2011 spalį sutartis pasirašyta.

2010 rugsėjo 29 Vilniuje vyko akcija „Gana nežmoniškų taupymo programų“, dalyvavo R.Narbutas, J.Jančauskienė, 2 tolimųjų reisų vairuotojai.

2010 spalio 5 – 12 d. platinta Katalikų misijos prie Vatikano  anketa dėl vairuotojų poilsio centrų.

2010 spalio 12 d. susitikimas socialinių reikalų ministerijoje, dalyvaujant ministerijos ir VDI atstovams, Transporto forumo atstovams J.Petraškai, Sandraugos pirmininkui K.Jukniui, bei Linavos teisininkui J.Usoniui.

2011 sausio-29 d.  UAB „TRANSRENA“ įsteigta UAB „TRANSRENA“ profesinė sąjunga, Vairuotojų profesinės sąjungos filialas pirmininkas Ramūnas Stankevičius profesinei sąjungai  priklauso 14 narių. . 2011 rugsėjo 15 d. kreiptasi raštu į darbdavy dėl kolektyvinių derybų pradžios, pateiktas kolektyvinės sutarties projektas. 2011 gruodžio 14 d. įvyko UAB TRANSRENA darbdavių ir profesinės sąjungos susitikimas  dėl kolektyvinių derybų, susitarta vairuotojams mokėti 1,3 MMA ir 100% dienpinigių išmokant per 3 darbo dienas pridavus komandiruotės ataskaitą, kolektyvinė sutartis nepasirašyta. 2014 01 03 UAB „TRANSRENA“ profesinės sąjungos susirinkime pirmininku išrinktas Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, profesinės sąjungos juridinis statusas pakeistas į Vairuotojų profesinės sąjungos filialą UAB TRANSRENA profesine sąjunga. 2014 sausio pabaigoje profesinės sąjungos tarybos nariams parašius prašimą neatskaičiuoti nario mokesčio nuo 2014 gegužės darbuotojams UAB „TRANSRENA“ atstovauja pirmininkas Ramūnas Narbutas.

2011 spalio 10 piketas Estijos, Latvijos ir Lietuvos transporto profesinių sąjungų mitingas prie vyriausybės, įteikti reikalavimai vyriausybės atstovui. Po to 3 ekipažai važiavo per didesnes poilsio aikšteles prie ViaBaltikos, Rygoje vyko susitikimas su tolimųjų reisų autobusų vairuotojais ir posėdis Transporto federacijoje Estijoje toliau buvo lankomos poilsio aikštelės ir baigėsi spaudos konferencija.

2011 gruodžio 10 diena sudalyvauta eisenoje ir mitinge Vilniuje, keltas reikalavimas didinti MMA iki 1000 Lt. Nuo  2013 sausio 1 d. Padidėjus MMA iki 1000 Lt. vairuotojams turi mokėti 1300 Lt. kad dienpinigiai taptų neapmokestinami. padidėja socialinės garantijos.

Sudalyvauta Žinių radijuje laidoje „Profsąjungų Balsas“ 2009 rugpjūtyje,  Lietuvos Radijo laidoje „Nuo algos iki Algos“ 2009 m. 2 kartus, 2010 m. 3 kartus 2011 m 2 kartus ir laidoje „Križkelė“ 1 kartą.

2011 gruodžio 30 d.  įsteigta UAB ALTA Transportas  profesinė sąjunga Vairuotojų profesinės sąjungos filialas (įmonės kodas 302729212) pirmininkas Mindaugas Krugžda, profesinei sąjungai  priklauso 22 nariai pasirinkę atvirą naryste ir keletas slaptą narystę. 2012 vasario 23 d. UAB ALTA Transportas administracijai įteiktas prisistatymo raštas bei UAB ALTA Transportas profesinės sąjungos Vairuotojų profesinės sąjungos filialo registracijos dokumentai. 2014 12 27 UAB  ALTA Transportas profesinės sąjungos susirinkime 3 metų laikotarpiui pirmininku perrinktas Mindaugas Krugžda.

2011 grudžio 30 d. konferencijoje nutarta kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą Donatą Jankauską dėl komandiruotų darbuotojų garantijų užtikrinimo, bei 2009 m. rugpjūčio 14 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-500, 52 punkto įgyvendinimo. Pareikalauti Lietuvos darbo biržos direktoriaus paaiškinti kodėl nevykdomas 2009 m. rugpjūčio 14 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-500, 52 punktas registruojant darbo sutartis.  Atkreipti į tai LPSK vadovų dėmesį. Gautas Lietuvos darbo biržos atsakymas kad tokie atvejai kai sudarant darbo sutartį su trečių šalių vairuotojais numatomas darbo užmokestis mažesnis nei statistinis vidurkis nenustatyti.

2012 gruodžio 30 dieną vykusioje Vairuotojų profesinės sąjungos konferencijoje buvo priimtas nutarimas sustabdyti narystę Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinėje sąjungoje ir atstatyti narystę Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijoje.

2009 05 22 -2012 12 30 narystė Lietuvos paslaugų sferos darbuotoju profesinėje sąjungoje.

2010 metais narystė ITF per Transporto federaciją, LPS Solidarumas.

Nuo 2013 vasario 1 dienos atstatyta narystė Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijoje.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijai mokama po  0,6 EURO į mėnesį nuo nario, (iš šios sumos Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai mokama 0,08 EURO. nuo nario į mėnesį)

Lietuvos  transporto darbuotojų profesinių sąjungų  forumui mokama po 1,2 EURO metams nuo nario.

Nariams buvo prenumeruojamas laikraštis Lietuvos profsąjungos 2010 m 5, 2011 m 26, 2012 prenumerata nutraukta laikraštis dalinamas susitikimų metu. 2013 -2014 m Vps tarybos nariams prenumeruojamas laikraštis, kitiems dalinama susitikimų metu.

Kasmet vyksta susitikimai su VKTI vadovais dėl darbo ir poilsio pažeidimų ir bendrų veiksmų. Vyriausybei VKTI teikiamos ataskaitos, prieš teigdama ataskaitas ES saugaus eismo tarybai pateikia susipažinimui.

Siekiant užmegzti ryšius su transporto sektoriuje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis buvo darbiniai vizitai į  Berlyną, Briuselį, Soviecką, Varšuvą, Krokuva, Kopenhagą, Malmę, Maskvą, Podgoricą, Siguldą, Zelenogorską, Bukarešta.

Veikla organizuojama atsižvelgiant į narių pateikiamą informaciją, visa tai daroma jūsų labui ir tik jūsų iniciatyva ir tik jūs galite nustatyti veiklos prioritetus. Tik nuo jūsų aktyvumo ir surenkamo mokesčio priklauso profesinės sąjungos veiklos efektyvumas.

 

Nario mokesčius ir paramą Vairuotojų profesinei sąjungai galima pervesti į banko sąskaitą:

Jūs, galite paskirti 2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį Vairuotojų profesinei sąjungai, prašymo formas FR0512 turite pateikti ne vėliau, kaip iki š.m. gegužės 2 dienos.

Gavėjas – Vairuotojų profesinė sąjunga
Gavėjo kodas 195774534
Sąskaitos Nr. LT347300010080048306 AB SwedBank b.k.73000

Sąskaitos Nr. LTLT857044060007687370 AB SEB bankas b.k. 74406

 

Prašymo skirti FR0512 pateikimo būdai:

1. Pristatyti tiesiogiai į VMI arba išsiųsti paštu. Tokiu atveju Jums tereikia kompiuteriu arba ranka užpildyti FRO512 formą. Užpildytą formą pateikti:

Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui , atnešdami ar atsiųsdami paštu. Pastaruoju atveju, prašymas turėtų būti pateiktas voke ir ant užklijuotos linijos pasirašyta taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo);

    2. Elektroniniu būdu per naudojamo elektroninio banko prieigą. Galite pasinaudoti tinklapio http://aciujums.lt/ paslaugomis.

Atnaujinta 2018-12-11

 

 

 

 


 

 

 

 

 

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.