Lietuvos Transporto darbuotojų profsąjungų sąjungų Forumo atstovų susitikimas su vežėjų asociacija „Linava“ generaliniu sekretoriumi Written on spalio 9, 2015, by .

2015 spalio 8 dieną Lietuvos Transporto profesinių sąjungų Forumo atstovai susitikimas su vežėjų asociacija „Linava“ generaliniu sekretoriumi. Susitikimo tikslas atnaujinti bendradarbiavimą tarp transporto darbuotojų ir darbdavių organizacijų, apsispręsti dėl šakos kolektyvinių derybų, bei aptarti konkrečias problemas krovinių ir keleivių pervežimo srityje. Šis susitikimas yra Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos rengiamos pasaulinės akcijos dalis. Pokalbis vyko draugiškoje aplinkoje. Generaliniam sekretoriui […]

ITF veiksmo savaitė Written on spalio 5, 2015, by .

Spalio 5 – 11 dienomis vyko ITF (International Transport Federation, liet. – Tarptautinė Transporto Federacija) kasmet organizuojama „Veiksmo savaitė“. Kaip išduoda jos pavadinimas, tai yra kiekvienais metais vieną savaitę vykstantys renginiai ir akcijos, skirti pabrėžti ir išryškinti problemas, darančias įtaką transporto darbuotojų darbui, bei pabrėžti priklausymo profesinėms sąjungoms svarbą. Pirmą kartą „Veiksmo savaitė“ surengta 1997 […]

Darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti Written on rugsėjo 21, 2015, by .

2015 liepos 30 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 306 salėje , A.Vivulskio 13, Vilnius įvyko darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais  maršrutais darbuotojų problemoms spręsti posėdis.

BAUDŽIAVAI DARBE – NE! DARBUOTOJŲ GARANTIJŲ MAŽINIMUI – NE! Written on rugsėjo 10, 2015, by .

2015 rugsėjo 10 dieną Vilniuje prie Lietuvos Respublikos seimo  susirinko apie 1500 mitinguotojų, Protesto akcijos dalyviai reiškė nepasitenkinimą valdžia, darbuotojų sąskaita bandančia spręsti Lietuvos problemas. Daugelis kalbėjusiųjų teigė, jog darbuotojai nėra nusistatę prieš pokyčius, tačiau jie turi būti priimtini visiems, ne tik vienai darbo santykių pusei.

Baltijos Transporto profesinių sąjungų susitikimas Written on rugpjūčio 8, 2015, by .

2015 rugpjūčio 7 – 8 dienomis Kaune vyko Baltijos Transporto profesinių sąjungų susitikimas. Susitikimo metu aptarta situacija šalyse. Sutarta dėl veiksmu vykdant ITF veiksmų savaite,  bei pasipriešinimo Lietuvos Respublikos Seime rudenį  svarstomam  „Socialinio modelio“ projektui.

Piketas Vilniuje prie LR Seimo prieš skubotą Darbo kodekso liberalizavimą Written on birželio 21, 2015, by .

Birželio 25 dieną  LR Seime buvo teikiamas socialinio modelio projektas, Lietuvos profesinės sąjungos  kvietė aktyviai dalyvauti protesto akcijoje. Vairuotojų profesinė sąjunga kartu su kitomis Lietuvos profesinėmis sąjungomis  išsiuntė raštą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei kad birželio 25 dieną 9 valandą Vilniuje prie LR Seimo organizuojamas profesinės sąjungos narių susirinkimas.

Piketas Kaune prieš skubotą Darbo kodekso liberalizavimą Written on birželio 4, 2015, by .

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninis centras   2015 m. birželio 8 dieną organizuos piketą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovo tarnybos Kauno apskrityje. Piketo tema  „Prieš skubotą Darbo kodekso liberalizavimą ir LR Vyriausybės neteisingą politiką dirbančiųjų atžvilgiu.“

Projekto „Laisvo judėjimo lygybė – Atsakingas asmenų judėjimas ES“ priežiuros komiteto posedys Written on gegužės 29, 2015, by .

2015  gegužės  28 diena Rygoje įvyko Europos sąjungos remiamo  projekto “Equality in mobility – responsible movement of workers in EU”(„Laisvo judėjimo lygybė – Atsakingas asmenų judėjimas ES“) –  VS/2015/0012 priežiuros komiteto posėdis. Projekto tema direktyvos  96/71/EC taikymas komandiruojamiems darbuotojams.

ETUI / ETF seminaras „Taikoma darbo teisės mobiliems darbuotojams kelių transporte“ Written on kovo 27, 2015, by .

2015 kovo 25 -26 dienomis Briuselyje vyko seminaras  „Taikoma darbo teisės  mobiliems darbuotojams kelių transporte“ (ETUI/ETF workshop “Applicable labour law to mobile personnel in road transport”). Dalyvavo pirmininkas Ramūnas Narbutas. Seminaro metu buvo susipažinta su direktyvomis reglamentuojančiomis komandiruotų asmenų darbo teise ir jų praktiniu taikymu. Mokymų dalyviai dalyvavo Europos parlamento sesijoje svarstant Komisijai pristatant klausimą dėl […]

Forumo susirinkimas Tauragėje Written on kovo 20, 2015, by .

2015 m. kovo mėn. 20 d. Tauragėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

« Ankstesnis puslapisKitas puslapis »

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.