Lietuvos Transporto darbuotojų profsąjungų sąjungų Forumo atstovų susitikimas su vežėjų asociacija „Linava“ generaliniu sekretoriumi Written on spalio 9, 2015, by .

2015 spalio 8 dieną Lietuvos Transporto profesinių sąjungų Forumo atstovai susitikimas su vežėjų asociacija „Linava“ generaliniu sekretoriumi. Susitikimo tikslas atnaujinti bendradarbiavimą tarp transporto darbuotojų ir darbdavių organizacijų, apsispręsti dėl šakos kolektyvinių derybų, bei aptarti konkrečias problemas krovinių ir keleivių pervežimo srityje. Šis susitikimas yra Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos rengiamos pasaulinės akcijos dalis. Pokalbis vyko draugiškoje aplinkoje. Generaliniam sekretoriui […]

ITF veiksmo savaitė Written on spalio 5, 2015, by .

Spalio 5 – 11 dienomis vyko ITF (International Transport Federation, liet. – Tarptautinė Transporto Federacija) kasmet organizuojama „Veiksmo savaitė“. Kaip išduoda jos pavadinimas, tai yra kiekvienais metais vieną savaitę vykstantys renginiai ir akcijos, skirti pabrėžti ir išryškinti problemas, darančias įtaką transporto darbuotojų darbui, bei pabrėžti priklausymo profesinėms sąjungoms svarbą. Pirmą kartą „Veiksmo savaitė“ surengta 1997 […]

Darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti Written on rugsėjo 21, 2015, by .

2015 liepos 30 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 306 salėje , A.Vivulskio 13, Vilnius įvyko darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais  maršrutais darbuotojų problemoms spręsti posėdis.

BAUDŽIAVAI DARBE – NE! DARBUOTOJŲ GARANTIJŲ MAŽINIMUI – NE! Written on rugsėjo 10, 2015, by .

2015 rugsėjo 10 dieną Vilniuje prie Lietuvos Respublikos seimo  susirinko apie 1500 mitinguotojų, Protesto akcijos dalyviai reiškė nepasitenkinimą valdžia, darbuotojų sąskaita bandančia spręsti Lietuvos problemas. Daugelis kalbėjusiųjų teigė, jog darbuotojai nėra nusistatę prieš pokyčius, tačiau jie turi būti priimtini visiems, ne tik vienai darbo santykių pusei.

Baltijos Transporto profesinių sąjungų susitikimas Written on rugpjūčio 8, 2015, by .

2015 rugpjūčio 7 – 8 dienomis Kaune vyko Baltijos Transporto profesinių sąjungų susitikimas. Susitikimo metu aptarta situacija šalyse. Sutarta dėl veiksmu vykdant ITF veiksmų savaite,  bei pasipriešinimo Lietuvos Respublikos Seime rudenį  svarstomam  „Socialinio modelio“ projektui.

Forumo susirinkimas Tauragėje Written on kovo 20, 2015, by .

2015 m. kovo mėn. 20 d. Tauragėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Konferencija „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse“ Written on vasario 19, 2015, by .

Vasario 19 Vps pirmininkas Ramūnas Narbutas  dalyvavo tarptautinėje konferencijoje LR Seime. Konferencijos tema „Darbuotojų komandiravimas: problematika, praktika, perspektyvos“

Direktyvos 96/71/ EB įgyvendinimo konferencija Written on vasario 17, 2015, by .

Vasario 17 diną Vps pirmininkas Ramūnas Narbutas ir pirmininko pavaduotoja teisės ir buhalterinės apskaitos klausimais Jovita Jančauskienė dalyvavo konferencijoje Krokuvoje Lenkija.

Nutarta sudaryti darbo grupę krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti Written on sausio 28, 2015, by .

2015 Sausio -27 dieną Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio sprendimu protokolas Nr. TTP 1 nutarta sudaryti darbo grupę prie L R Trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais  maršrutais darbuotojų problemoms spręsti.

Vairuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė rinkiminė konferencija Written on gruodžio 29, 2014, by .

2014 gruodžio 27 dieną 11 valandą,  adresu Romainių g. 2 Kaunas vyko Vairuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Trijų metų kadencijai pirmininku išrinktas Ramūnas Narbutas. Nustatytas nario mokestis slaptai narystei  nariams pasirinkusiems slaptą naryste iki 2015 01 01 lieka 8,69 EURO mėnesinis nario mokestis, nariams pasirinkusiems slaptą naryste po 2015 01 01 nustatomas  10 […]

« Ankstesnis puslapisKitas puslapis »

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.