Darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti Parašyta rugsėjo 21, 2015, autorius .

2015 liepos 30 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 306 salėje , A.Vivulskio 13, Vilnius įvyko darbo grupės prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais  maršrutais darbuotojų problemoms spręsti posėdis.

Skaityti toliau >>>

BAUDŽIAVAI DARBE – NE! DARBUOTOJŲ GARANTIJŲ MAŽINIMUI – NE! Parašyta rugsėjo 10, 2015, autorius .

2015 rugsėjo 10 dieną Vilniuje prie Lietuvos Respublikos seimo  susirinko apie 1500 mitinguotojų, Protesto akcijos dalyviai reiškė nepasitenkinimą valdžia, darbuotojų sąskaita bandančia spręsti Lietuvos problemas. Daugelis kalbėjusiųjų teigė, jog darbuotojai nėra nusistatę prieš pokyčius, tačiau jie turi būti priimtini visiems, ne tik vienai darbo santykių pusei.

Skaityti toliau >>>

Baltijos Transporto profesinių sąjungų susitikimas Parašyta rugpjūčio 8, 2015, autorius .

2015 rugpjūčio 7 – 8 dienomis Kaune vyko Baltijos Transporto profesinių sąjungų susitikimas. Susitikimo metu aptarta situacija šalyse. Sutarta dėl veiksmu vykdant ITF veiksmų savaite,  bei pasipriešinimo Lietuvos Respublikos Seime rudenį  svarstomam  „Socialinio modelio“ projektui.

Piketas Vilniuje prie LR Seimo prieš skubotą Darbo kodekso liberalizavimą Parašyta birželio 21, 2015, autorius .

Birželio 25 dieną  LR Seime buvo teikiamas socialinio modelio projektas, Lietuvos profesinės sąjungos  kvietė aktyviai dalyvauti protesto akcijoje. Vairuotojų profesinė sąjunga kartu su kitomis Lietuvos profesinėmis sąjungomis  išsiuntė raštą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei kad birželio 25 dieną 9 valandą Vilniuje prie LR Seimo organizuojamas profesinės sąjungos narių susirinkimas.

Skaityti toliau >>>

Piketas Kaune prieš skubotą Darbo kodekso liberalizavimą Parašyta birželio 4, 2015, autorius .

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninis centras   2015 m. birželio 8 dieną organizuos piketą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovo tarnybos Kauno apskrityje.

Piketo tema  „Prieš skubotą Darbo kodekso liberalizavimą ir LR Vyriausybės neteisingą politiką dirbančiųjų atžvilgiu.“

Skaityti toliau >>>

Projekto „Laisvo judėjimo lygybė – Atsakingas asmenų judėjimas ES“ priežiuros komiteto posedys Parašyta gegužės 29, 2015, autorius .

2015  gegužės  28 diena Rygoje įvyko Europos sąjungos remiamo  projekto “Equality in mobility – responsible movement of workers in EU”(„Laisvo judėjimo lygybė – Atsakingas asmenų judėjimas ES“) –  VS/2015/0012 priežiuros komiteto posėdis. Projekto tema direktyvos  96/71/EC taikymas komandiruojamiems darbuotojams.

Skaityti toliau >>>

ETUI / ETF seminaras „Taikoma darbo teisės mobiliems darbuotojams kelių transporte“ Parašyta kovo 27, 2015, autorius .

2015 kovo 25 -26 dienomis Briuselyje vyko seminaras  „Taikoma darbo teisės  mobiliems darbuotojams kelių transporte“ (ETUI/ETF workshop “Applicable labour law to mobile personnel in road transport”).

Dalyvavo pirmininkas Ramūnas Narbutas. Seminaro metu buvo susipažinta su direktyvomis reglamentuojančiomis komandiruotų asmenų darbo teise ir jų praktiniu taikymu.

Mokymų dalyviai dalyvavo Europos parlamento sesijoje svarstant Komisijai pristatant klausimą dėl krovinių gabenimą reglamentuojančių lokalių įstatymų priimtų Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje atitikimo Europos sąjungos teisei. Parlamente buvo suorganizuota akcija kurios metu buvo dalinami lankstinukai prieš „Modernia vergove“.

Forumo susirinkimas Tauragėje Parašyta kovo 20, 2015, autorius .

2015 m. kovo mėn. 20 d. Tauragėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Skaityti toliau >>>

Konferencija „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse“ Parašyta vasario 19, 2015, autorius .

Vasario 19 Vps pirmininkas Ramūnas Narbutas  dalyvavo tarptautinėje konferencijoje LR Seime. Konferencijos tema „Darbuotojų komandiravimas: problematika, praktika, perspektyvos“

Skaityti toliau >>>

Direktyvos 96/71/ EB įgyvendinimo konferencija Parašyta vasario 17, 2015, autorius .

Vasario 17 diną Vps pirmininkas Ramūnas Narbutas ir pirmininko pavaduotoja teisės ir buhalterinės apskaitos klausimais Jovita Jančauskienė dalyvavo konferencijoje Krokuvoje Lenkija.

Skaityti toliau >>>

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.