Projekto „Laisvo judėjimo lygybė – Atsakingas asmenų judėjimas ES“ priežiuros komiteto posedys Parašyta gegužės 29, 2015, autorius .

2015  gegužės  28 diena Rygoje įvyko Europos sąjungos remiamo  projekto “Equality in mobility – responsible movement of workers in EU”(„Laisvo judėjimo lygybė – Atsakingas asmenų judėjimas ES“) –  VS/2015/0012 priežiuros komiteto posėdis. Projekto tema direktyvos  96/71/EC taikymas komandiruojamiems darbuotojams.

Skaityti toliau >>>

ETUI / ETF seminaras „Taikoma darbo teisės mobiliems darbuotojams kelių transporte“ Parašyta kovo 27, 2015, autorius .

2015 kovo 25 -26 dienomis Briuselyje vyko seminaras  „Taikoma darbo teisės  mobiliems darbuotojams kelių transporte“ (ETUI/ETF workshop “Applicable labour law to mobile personnel in road transport”).

Dalyvavo pirmininkas Ramūnas Narbutas. Seminaro metu buvo susipažinta su direktyvomis reglamentuojančiomis komandiruotų asmenų darbo teise ir jų praktiniu taikymu.

Mokymų dalyviai dalyvavo Europos parlamento sesijoje svarstant Komisijai pristatant klausimą dėl krovinių gabenimą reglamentuojančių lokalių įstatymų priimtų Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje atitikimo Europos sąjungos teisei. Parlamente buvo suorganizuota akcija kurios metu buvo dalinami lankstinukai prieš „Modernia vergove“.

Forumo susirinkimas Tauragėje Parašyta kovo 20, 2015, autorius .

2015 m. kovo mėn. 20 d. Tauragėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Skaityti toliau >>>

Konferencija „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse“ Parašyta vasario 19, 2015, autorius .

Vasario 19 Vps pirmininkas Ramūnas Narbutas  dalyvavo tarptautinėje konferencijoje LR Seime. Konferencijos tema „Darbuotojų komandiravimas: problematika, praktika, perspektyvos“

Skaityti toliau >>>

Direktyvos 96/71/ EB įgyvendinimo konferencija Parašyta vasario 17, 2015, autorius .

Vasario 17 diną Vps pirmininkas Ramūnas Narbutas ir pirmininko pavaduotoja teisės ir buhalterinės apskaitos klausimais Jovita Jančauskienė dalyvavo konferencijoje Krokuvoje Lenkija.

Skaityti toliau >>>

Nutarta sudaryti darbo grupę krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti Parašyta sausio 28, 2015, autorius .

2015 Sausio -27 dieną Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio sprendimu protokolas Nr. TTP 1 nutarta sudaryti darbo grupę prie L R Trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais  maršrutais darbuotojų problemoms spręsti.

Skaityti toliau >>>

Vairuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė rinkiminė konferencija Parašyta gruodžio 29, 2014, autorius .

2014 gruodžio 27 dieną 11 valandą,  adresu Romainių g. 2 Kaunas vyko Vairuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Trijų metų kadencijai pirmininku išrinktas Ramūnas Narbutas. Nustatytas nario mokestis slaptai narystei  nariams pasirinkusiems slaptą naryste iki 2015 01 01 lieka 8,69 EURO mėnesinis nario mokestis, nariams pasirinkusiems slaptą naryste po 2015 01 01 nustatomas  10 EURŲ mėnesinis nario mokestis.

Skaityti toliau >>>

UAB ALTA Transportas profesinės sąjungos ataskaitinė – rinkiminė konferencija Parašyta gruodžio 27, 2014, autorius .

2014 gruodžio 27 dieną,  adresu Romainių g. 2 Kaunas vyko Vairuotojų profesinės sąjungos filialo UAB ALTA Transportas profesinės sąjungos  ataskaitinė – rinkiminė konferencija.  Trijų metų kadencijai pirmininku išrinktas Mindaugas Krugžda, tarybos nariai :Andrius Velykis, Artūras Lazurinas, Rolandas Gucaitis, Saulius Kancleris.

Skaityti toliau >>>

Baltijos šalių kelių transporto profesinių sąjungų susitikimas Venspilije Parašyta rugpjūčio 10, 2014, autorius .

Rugpjūčio 21 – 22 dienomis Venspilyje vyko Estijos Latvijos ir Lietuvos kelių transporto profesinių sąjungų susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta: situacija šalyse, ITF akcijų savaitės organizavimas spalio mėnesi, bendradarbiavimas su aviacijos sektoriumi. Susipažinta su tolimųjų reisų vairuotojų darbo sąlygomis Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Prancūzijoje draudžiama vairuotojui praleisti kassavaitinį poilsio laikotarpį transporto priemonėje Parašyta rugpjūčio 1, 2014, autorius .

LINAVA skelbia informaciją savo svetainėje, kad IRU informavo, kad Prancūzijos įstatymas, draudžiantis vairuotojui normalų kassavaitinį poilsio laikotarpį praleisti transporto priemonėje,  buvo publikuotas liepos 11 d. Prancūzijos Respublikos oficialiame leidinyje ir įsigaliojo nuo liepos 12 d. Įstatymo tekstas pateiktas čia ( ypatingai  žr. 15 straipsnį).Šios Prancūzijos įstatyme numatytos priemonės bus taikomos įmonėms, kurios organizuoja transporto operacijas taip, kad vairuotojui tampa neįmanoma praleisti savo normalų kassavaitinį poilsio laiką niekur kitur, kaip tik transporto priemonėje. Toks įmonės veiklos organizavimas turi būti sistemingas. Tai neliečia atskirų pavienių pažeidimų, kai vairuotojas randamas transporto priemonės kabinoje.

Skaityti toliau >>>

© Copyright Vairuotojų profesinė sąjunga - Powered by Wordpress - Designed by Speckyboy. Enjoy with a Whopper Meal & Large Coke.